forbot
  • Zoryane, SFG
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Ngô
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
18 UAH
Wholesale: 16 UAH từ 25 kg
Nhóm: Ngô
Phụ gia chăn nuôi
Đang có sẵn 
25 UAH
Nhóm: Phụ gia chăn nuôi
Hạt giống cỏ thức ăn gia súc
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
18 UAH
Wholesale: 16 UAH từ 20 kg
Nhóm: Hạt giống cỏ thức ăn gia súc
Phụ gia chăn nuôi
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
5 UAH(1 EUR)
Wholesale: 4.90 UAH(1 EUR) từ 20 kg
Nhóm: Phụ gia chăn nuôi
Hạt ngũ cốc
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
18 UAH
Wholesale: 16 UAH từ 25 kg
Nhóm: Hạt ngũ cốc
Ngô
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
18 UAH
Wholesale: 16 UAH từ 5 kg
Nhóm: Ngô
Hoa Phacelia
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
60 UAH
Wholesale: 55 UAH từ 11 kg
Nhóm: Hoa Phacelia
Cây linh thảo
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
65 UAH
Wholesale: 60 UAH từ 5 kg
Nhóm: Cây linh thảo
Lúa mỳ đen
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
5 UAH
Wholesale: 4.20 UAH từ 20 kg
Nhóm: Lúa mỳ đen
Ngô
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
18 UAH
Wholesale: 16 UAH từ 25 kg
Nhóm: Ngô
Ngô
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
18 UAH
Wholesale: 25 UAH từ 5 kg
Nhóm: Ngô
Hạt giống rau đậu
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
14 UAH
Wholesale: 13 UAH từ 20 kg
Nhóm: Hạt giống rau đậu
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Dnepropetrovsk region,  Pjatikhatki,  52119,  ul.Molodezhnaya, d.32

Thủ trưởng

Kirichenko Aleksandr

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Zoryane, SFG. Tất cả thông tin về Zoryane, SFG tại Pjatikhatki (Ukraina).